Beslenme ve Diyet

OBEZİTE NEDİR?

Eskiden endam sözcüğü insan vücudunun estetik olarak boy – kilo oranının en ideal durumu için kullanılan bir sözcük boy-kilo arasındaki oran sadece estetik anlamda önemliyken günümüzde bu oran insan sağlığını direk tehdit eden bir parametre olarak kullanılmaktadır.
Kilo/(boy)² >30 ise bu kisiye obezite teşhisi konur.Yani bu kişi aşırı yağ artışına bağlı bir hastadır.

OBEZİTE TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Ülkemizde de yaygınlaşma eğiliminde obezite tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Medyanın daha çok estetik kaygılarla öne çıkardığı bu sorunun toplumsal bir sağlık sorunu olduğu gerçeğinden yola çıkarak hastanemiz bümyesinde yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve obezite sorununu çözmek üzere beslenme ve diyet polikliğiniğimiz hizmet vermektedir. Öncelikli yapılacak kan tetkikleri ve vücut kompozisyonun belirlenmesiyle bireysel özelliklerinize uygun programlarımızla diyet uzmanı kontrolünde takipleriniz yapılmaktadır.

Copyright © 2017