KOMİTE VE EKİPLER

KOMİTELER

 • HASTA GÜVENLİĞİ
 • ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
 • EĞİTİM KOMİTESİ
 • TESİS GÜVENLİĞİ
 • ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
 • RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • TRANSFÜZYON KOMİTESİ
 • TEMİZLİK KOMİTESİ

EKİPLER

 • ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ
 • AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ
 • MAVİ KOD EKİBİ

Copyright © 2017