KALİTE SÜRECİ

İçinde yaşadığımız yüzyılda sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda yaşamımızı etkileyen en önemli kavram hiç kuşkusuz kalitedir. Sağlık hizmeti; hasta ve hasta ailesi ile sağlık ekibini bir araya getirerek, tedavi için uygun ortamın sağlanması ile üretilir. Güven unsurunun son derece önemli olduğu sağlık hizmeti, hata kabul etmeyen, ekip çalışmasına dayanan, hasta ve çalışan memnuniyetini temel alan bir hizmettir.
Sağlık hizmetlerinde kalite ise; hizmeti oluşturan unsurların ihtiyaç ve beklentilerini karşılama, mümkünse daha fazlasını yapabilme becerisidir.

Copyright © 2017