KALİTE POLİTİKAMIZ

  • En doğru, güncel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi imkânlarını, hasta haklarını gözeterek sunmak,
  • Sunduğumuz tanı ve tedavi hizmetlerinde en son teknolojiyi takip edip, uygun olanı sistemimize adapte etmek,
  • Hastanemize başvuran kişileri doğru tanı ve tedavi ünitelerine yönlendirerek gereksiz zaman ve maddi kayıplardan korumak,
  • Çalışan ve hasta güvenliğini için; tıbbi ve diğer personelin gerçekleştirdikleri faaliyetleri sürekli izleyerek, gerekli iyileştirmeler yapmak, eğitimlerle desteklemek,
  • Güvenli tesisat, ekipman, tıbbi bakım malzemeleri satın alarak, var olanların takibini yaparak, güvenli bir hizmet ortamı sağlamak,
  • Hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini ölçüp, onların beklentilerine göre gerekli düzenlemeleri yapmak,
  • Verdiğimiz hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini ve ölçülebilir şekilde geliştirilmesini sağlamaktır.

Copyright © 2017