Hasta Hakları

HASTA HAKLARI

 

HİZMETTEN YARARLANMA HAKKI

Hayatını sağlıklı sürdürmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde hakkaniyet içerisinde yararlanma hakkına sahiptir.

 

BİLGİ ALMA HAKKI

Hem sağlık durumu hakkında, hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıkları ile ilgili belgeleri görme ve edinme hakkına sahiptir.

 

RIZA (ONAY) HAKKI

Yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

 

SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

Hangi tanı ve tedavi yönteminin kullanılacağı, doktor veya hastane seçimi konularında karar verme hakkına sahiptir.

 

MAHREMİYET HAKKI

Sağlık durumu konusundaki bilginin yanı sıra teşhis ve tedavi yapılırken veya özel ziyaretlerinin gizliliğinin muhafazasını isteme hakkına sahiptir.

 

TIPTAKİ YENİLİKLERDEN YARARLANMA HAKKI

Tanı ve tedavilerdeki yeniliklerden yararlanma, hastalığın her evresinde mümkün olduğu ölçüde acı ve sıkıntıdan korunma hakkına sahiptir.

 

VAKTE SAYGI HAKKI

Hizmet almak için bekleme süresinin makul olması ve bu süre içerisinde temel ihtiyaçlarını karşılama, hizmet alınamadığı durum olursa, hizmet alınabilecek bir kuruma sevk edilme hakkına sahiptir.

 

SAYGINLIK GÖRME HAKKI

Güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz, çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

 

DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİRME HAKKI

Kuruluş imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

 

ZİYARET VE REFAKAT HAKKI

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurmayı isteme hakkına sahiptir.

 

GÜVENLİK VE KALİTE STANDARTLARI HAKKI

Kaliteli ve güvenlik sağlık hizmeti alma, sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkına sahiptir.

 

ŞİKAYET VE TAZMİNAT HAKKI

Sağlık hizmeti sırasında, hakların ihlali durumunda şikayette bulunma ve fiziksel veya psikolojik zarar gördüğünde tazminat alma hakkına sahiptir.

Copyright © 2017