GÖZ KLİNİĞİMİZDE MODERN CİHAZLARLA HİZMET VERİYORUZ

Özel Güngören Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde en ileri teknolojik olanakları kullanarak dünya standartlarında hizmet vermektedir. Bölümde her yaştaki hastalarda tüm kırma kusurlarının ve diğer genel göz hastalıklarının tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Kliniğimizde Katarakt, Lazer ile Kırma Kusurları Cerrahisi, Glokom, Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık, Retina, Prematüre Retinopatisi (ROP), Oküler İmmünoloji ve Uveit, Oküloplastik Cerrahi Ünitelerinde hizmet verilmektedir.

Katarakt

Katarakt Ünitesi’nde katarakt cerrahisi bugün dünyada kabul edilen en ileri yöntem olan damla anestezisi altında fakoemulsifikasyon yöntemiyle dikişsiz olarak gerçekleştiriliyor. Bu yöntemde göz, iğne yapılmaksızın, sadece damla damlatılarak uyuşturulduktan sonra saydam tabakada oluşturulan ortalama 2 milimetre boyutundaki çok küçük bir kesiden katarakt cerrahisi tamamlanıyor ve göz içine uygun lens yerleştiriliyor. Yaklaşık 15 dakika süren ve hastanede yatmayı gerektirmeyen bu operasyon sonrası hasta kısa sürede katarakt gelişimi öncesindeki normal görme keskinliğine kavuşabiliyor ve normal yaşantısına dönebiliyor. Ayrıca, katarakt cerrahisi sırasında uzağı en net şekilde görmeyi sağlayan standart asferik göz içi lenslerine ek olarak yeni geliştirilen, uzak ve yakın görmeyi birlikte sağlayan ‘multifokal göz içi lensleri’ ve astigmatizmayı da düzelten “torik ve multifokal torik göz içi lensleri” de başarıyla kullanılıyor; uygulama yapılan hastalara katarakt cerrahisi sonrası herhangi bir gözlük kullanmaksızın uzak ve yakını görebilme imkanı sağlanıyor. Ek olarak, miyopi, hipermetropi veya astigmatizmin düzeltilmesinde lazer kullanılamayan hastalara göz içi lens (fakik lens) operasyonları uygulanıyor.

Glokom

Göz tansiyonu adıyla da bilinen glokom hastalığı, dünyadaki en önemli ‘geri döndürülemeyen görme kaybı nedeni’ olarak gösteriliyor. Genellikle herhangi bir belirti vermeksizin, yavaş yavaş, çevreden merkeze doğru görme kaybına yol açtığı ve ancak önemli derecede görme kaybı oluştuktan sonra kişi tarafından farkedilebildiği için glokomda erken tanı çok önem taşıyor. Glokom Ünitesi’nde glokom hastalığına en erken dönemde yüksek duyarlılıkla tanı konulabilmesi için gerekli olan gelişmiş tanı cihazları kullanılıyor. Bir dakika gibi kısa bir sürede glokomun varlığını belirleyebilen bilgisayarlı görme alan cihazının, göz sinirini değerlendiren ve retina sinir lifleri tabakasının kalınlığını ölçen son jenerasyon OCT “Optik Koherens Tomografi”nin, göz içi sıvısının dışa akım yollarını ve gözün renkli tabakasının değişimlerini inceleyen cihazların da yardımıyla glokom hastalarının tanı ve izleminde en üst standart yakalanabiliyor. Gerek görülen hastalarda medikal tedavinin yanı sıra tüm gelişmiş lazerli ve cerrahi glokom tedavileri uygulanabiliyor.

Copyright © 2017