Üroloji

ÜROLOJİ

Böbrekler, idrar yolları, mesane, prostat, penis ve testislerin hastalıklarını; erkeklerde infertilite (kısırlık) ve impotans (iktidarsızlık) konularını, kadınlarda idrar kaçırma nedenlerini inceleyen ve tedavi eden bilim dalıdır.

Üroloji Kliniğimizde üro-genital hastalıkların teşhis ve tedavisi uzman hekimler, tecrübeli hemşireler ve güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.

Prostat Ve Üretra Hastalıkları

1)      Plazmakinetik Tur Cerrahisi

2)      Klasik Tur Ameliyatı

3)      Açık Prostat Ameliyatı

4)      Üretra Darlığı Cerrahisi (İnternal Üretratomi)

5)      Sistoskopi

Böbrek Ve İdrar Yolları Taşları

1)      Perkütan Nefrolitotomi (Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı)

2)      Urs (Üreter Taşı Kapalı Ameliyatı)

3)      Fleksible Urs Ve Lazerle Taş Kırma

4)      Sistolitotomi (Mesane Taşı Cerrahisi)

5)       Eswl (Taş Kırma)

Üroonkoloji (Kanser)

1)      Mesane Tümörü (Tur Mesane)

2)     Testis Tümörü (Orşiektomi)

3)      Böbrek Tümörü (Laparoskopik Nefrektomi Ve Parsiyel Nefrektomi)

 

Çocuk Ürolojisi:

1)      İnmemiş Testis Ve Fıtık Cerrahisi

2)      Hipospadyas (Peygamber Sünneti) Cerrahisi

3)      Vur (Reflü) Cerrahisi

4)      Upj Darlığı Cerrahisi (Piyeloplasti)

5)      Gece İdrar Kaçırma (Enürezis) Tedavisi

6)      Sünnet

Androloji:

1)      Kısırlık Tedavisi  (Mikrocerrahi Varikoselektomi)

2)      Erektil Disfonksiyon (İktidarsızlık) Tedavisi

3)      Erken Boşalma Tedavisi

 

Kadın Ürolojisi:

1)İdrar Kaçırma Tedavisi

2)İnkontinans Cerrahisi (Tot )

Bölümde Görev Yapan Hekimlerimiz

Copyright © 2017