Tomografi

Bilgisayarlı tomografi vücudu enine kesitlerle santim santim tarayan modern bir tanı aracıdır. Taş kist, tümör, kanser gibi oluşumları vücudun her yerinde tespit edebilir. Bilgisayarın günümüzde yaygın kullanımı ve günden güne bilgisayarların geliştirilmesi tıp da da birçok yeniliğin gelişmesine neden olmuştur. Görüntüleme yöntemleri ile elde edilen çok sayıdaki verilerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve çok daha kaliteli görüntülerin sağlanması bilgisayarlar sayesinde gerçekleşmektedir. Röntgen aletleriyle de yapılabilen çeşitli organların çok ince tabakalar halinde kesitlerinin alınması ve normal röntgen filmlerinde görülemeyen bazı bozuklukların görüntülenmesini sağlayan tomografi yöntemi bilgisayarlar ile çok daha kaliteli ve hassas şekilde yapılabilmektedir.

Değişik dansitedeki (yoğunluktaki) organların ve dokuların röntgen ışınlarına farklı görüntüler vermesi esasına dayanan bilgisayarlı tomografi ile organların çok ince kesitleri değişik açılardan alınabilmekte, organlarda görülen değişikliklerin dansiteleri bu aletler ile ölçülerek bu değişikliklerin doğası hakkında bilgi edinilebilmekte (örneğin aynı görüntüyü veren bir kanser ile kisti bu şekilde ayırmak mümkün olabilir), organların kanlanması, damarsal yapıları incelenebilmektedir. Son 10 yıl içinde tüm dünyada giderek artan sayıda kullanılan bu cihazlar ülkemizde de giderek artan sıklıkta, bazen da gereğinden fazla kullanılmaktadır. Bu cihazlar özellikle eskiden tanısında güçlük çekilen ve bazı zahmetli muayene yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu kılan beyin, omurilik, akciğer hastalıklarının tanısında tartışılmaz üstünlüklere sahiptir. Bu aletlerle yapılan muayeneler sırasında direkt filmler çekilebildiği gibi damardan ya da ağızdan çeşitli ilaçlar verilerek çekilecek filmlerin kalitesi ve bilgi verileri arttırılabilmektedir.

Copyright © 2017