Nöroloji

Nöroloji

Nöroloji merkezi sinir sistemine ait beyin, beyincik, beyin sapı, omurilik ile birlikte çevresel sinir sistemine ait tüm sinirlerin ve kasların hastalıkları ile ilgilenen tıp dalıdır.

Nöroloji branşı hasta – hekim ilişkisinin çok önemli olduğu branştır. Çünkü tedavi başladıktan sonra hasta – hekim ilişkisinin çok yakın olması gerekir. Nöroloji ilaç değişiklikleri, doz artımı, düşümü gibi değişikliklerin sık yapıldığı bir daldır.

Nöroloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Elektrofizyoloji laboratuvarlarımızda EEG, EMG, incelemeleri yapılmaktadır.

 

Bu hastalıkların başlıcaları şunlardır:

 • İnme-felç ( damar tıkanmasına bağlı olan, beyin kanamasına bağlı olan)
 • Epilepsi ( Sara hastalığı)
 • Parkinson Hastalığı ve diğer hareket bozuklukları
 • Demans (Bunama)
 • Multipl Skleroz ( MS)
 • Baş ağrıları
 • Baş dönmeleri
 • Yürüyüş ve denge bozuklukları
 • Boyun ve bel fıtıkları
 • Kollarda bacaklarda sinir yaralanmaları ve sıkışmaları
 • Yüz felci
 • Uyku bozuklukları
 • Sinir sistemi enfeksiyonları (ensefalit,menenjit)
 • Trigeminal Nevralji
 • Nöropatik ağrılar (şeker hastalığı ya da diğer başka sebeplere bağlı olan)

Hangi şikayetleriniz olunca nöroloji doktoruna başvurmalısınız

 • Her tür baş ağrısı durumunda
 • Baş dönmesi
 • Boyundan sırt ve kollara yayılan ağrılar ya da belden bacaklara yayılan ağrılar, uyuşmalar
 • Parmak uçlarında ellerde uyuşmalar karıncalanmalar, ağrılar
 • Ayaklarda yanma, sızlama, karıncalanma, uyuşma, üşüme
 • Her tür bayılma, bilinç kaybı
 • Yüzünüzde ağzınızda kayma hissettiğinizde
 • Yüzünüzün bir yarısında ani şiddetli kısa süreli ağrı durumlarında
 • Sağ ya da sol beden yarısında ani güç kaybı uyuşma
 • Ani görme kaybı ve görmede azalma
 • Her tür konuşma bozukluğunda
 • Ani ya da yavaş yavaş gelişen kişilik ve davranış değişikliklerinde
 • Ellerde, başta ya da vücudun bir yarısında titreme, hareketlerde yavaşlama
 • Uykusuzluk, gündüz aşırı uykululuk hali
 • Bacaklarda huzursuzluk, devamlı bacakları hareket ettirme isteği

 

EMG   vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel yöntemle incelenmesidir.

 • Sinir yaralanmaları
 • Şeker hastalığına bağlı sinir hasarları
 • Boyun ve bel fıtığı
 • Sinir sıkışmaları
 • Kas hastalıklarının teşhisi
 • Kas erimeleriyle omurilik hastalıklarının teşhisi için yapılır.

 

Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonları ölçülür. Bunun için, parmaklara ve sinirlerin üzerindeki cilt bölgelerine düşük şiddette elektrik akımı uygulanır ve sinirin veya cildin başka bir yerinden bu akım bilgisayarlı aletlerle toplanarak ölçüm yapılır. Böylece sinirin sağlıklı fonksiyon yapıp  yapmadığı anlaşılır.

Kasların içine de ince çaplı tek kullanımlık steril iğne şekilli elektrodlar konulmak suretiyle, incelenen kasın sinirinin hastalıklı olup olmadığı, veya kasın sağlıklı olup olmadığı, kaslarda oluşan elektrik aktivitenin EMG cihazı ekranından izlenmesi ve analiz edilmesi yoluyla  anlaşılır.

İncelemeye gelirken…

· Hastanın aç olması gerekmez,
· Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında sakınca yoktur. Ancak, özel durumlarda bazı ilaçları kullanmaması gerekir, bu durumlarda hekim tarafından gereken uyarı önceden yapılır.
· Rahat bir giysi giymesi, incelemeyi kolaylaştırır. Kadın hastaların külotlu çorap giymemeleri önerilir.
· Kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hekimi uyarması önerilir.

EEG

EEG, beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanıklık, hem de uyku halindeyken üretilen elektriksel faaliyetin kağıt üzerine beyin dalgaları  halinde yazdırılmasıdır.

HANGİ  DURUMLARDA YAPILIR?

Beynin normal elektriksel faaliyeti başta epilepsi(sara hastalığı) olmak üzere pek çok durumda bozulur. EEG’yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesi ile bu bozukluğun yeri ve şekli hakkında bilgi edinilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi EEG’ye göre daha sonradan geliştirilmiş olan inceleme yöntemleri beynin elektriksel faaliyeti konusunda bilgi vermezler. Özellikle epilepsi hastalığının teşhisinde ve  tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar verdirecek yöntem EEG’dir.

EEG Nasıl Çekilir?

· Beynin elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleştirilen küçük metal elektrodlar aracılığıyla EEG aletine iletilir ve veriler ortalama 20 dakika süreyle bilgisayara kaydedilir.
· Çekim sırasında hastaya elektrik verilmesi sözkonusu değildir ve hasta herhangi bir ağrı duymaz.
· Parazitsiz, kaliteli bir kayıt alabilmek için hasta çekim sırasında aksi istenmedikçe gözlerini kapalı, çene ve boyun kaslarını gevşek tutmalı, olabildiğince hareketsiz durmalıdır.

 

Bölümde Görev Yapan Hekimlerimiz

Copyright © 2017