Kulak Burun Boğaz

KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ

Kulak, burun, boğaz bölümü kulaklar, burun ve sinüsler, ağız boşluğu, yutak, gırtlak ve boyun bölgesindeki hastalıkların tıbbi ve cerrahi hastalıklarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Hastanemizin KBB (Kulak, Burun, Boğaz ) Bölümümü hem yetişkinlere hem de çocuklara hizmet sunmaktadır. Amacımız kulak, burun ve boğaz şikâyetleriyle hastanemize gelen hastalarımıza, uzman hekimlerimizin ve en son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarımızın eşliğinde en kaliteli KBB hizmetini sunabilmektedir.

Hastanemizde kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının hem tıbbi hem de cerrahi tedavisi ilgili bölümler ile multidisipliner ekip anlayışı ile gerçekleştirilmektedir. Gelişmiş teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanıldığı endoskopik ve mikroskobik işlemler ile kulak, burun, boğaz ve baş boyuna ait hastalıkların muayene, tetkik ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

 

Tanı ve Tedavisi Yapılan Başlıca Konular

 • Burun Estetiği
 • Horlama Cerrahisi
 • Endoskopik Sinüs cerrahisi
 • İşitme Sorunları ve Kayıpları
 • Kulak Enfeksiyonları
 • Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları
 • Üst Solunum Alerjileri
 • Denge Hastalıkları
 • Çınlama ve Benzeri Kulak Hastalıkları
 • Koku Alma Bozuklukları
 • Burun Kanamaları
 • Burun Tıkanıklığı ve Burnun Dış Görünümüyle İlgili Problemler
 • Nazal Polipozis ve Benzeri Burun Hastalıkları
 • Gastroözefajiyal Reflü ve Benzeri Boğaz Hastalıkları
 • Bademcik, Geniz Eti, Sinüzit Hastalıkları
 • Ağız, Kulak ve Burun Bölgesinde ki Polip Oluşumları
 • Yutma Problemleri
 • Gözyaşı Bezi Tıkanıklıkları ve Benzeri Hastalıklar
 • Ses ve Konuşma Kozuklukları
 • Horlama ve Uyku Bozuklukları
 • Baş ve Boyun Bölgesi Tümörleri
 • Çocukluk Dönemi KBB Tanı ve Tedavileri

 

Kulak, Burun ve Boğaz bölümümüzde başlıca tedavi edilen hastalıklar:

 • Kulak kepçesi, dış kulak yolu, kulak zarı ve orta kulak hastalıkları
 • Burun ve paranazal sinüslere ait hastalık lar (Şekil bozuklukları, septum deviasyonu, konka hipetrofileri, sinusitler ve burun polipleri)
 • Ağız boşluğu, bademcikler, boğaz ve gırtlak hastalıkları
 • Tükrük bezleri ve boyuna ait hastalıklar
 • Hastanemizde başlıca yapılan tanı yöntemler:
 • Denge testleri
 • Endoskopik yöntemle sinüsler, burun, boğaz ve ses telleri muayenesi
 • Yutma bozuklukları
 • Mikroskopik tanı ve tedavi
 • Hastanemizde başlıca yapılan tedavi yöntemleri:
 • Burun ve yüz estetiği, deviasyon ve konka ameliyatları
 • Radyo frekansla horlama ve burun eti (korka)
 • Sinüslere yönelik endoskopik cerrahi (FESS)
 • Bademcik, geniz eti ve ventilasyon tüpü uygulamaları
 • Orta kulak ve kulak zarı ameliyatları
 • Baş ve boyun bölgesine ait tümör ameliyatları
 • Tükrük bezi hastalıkları, tıbbi ve cerrahi tedavi

Bölümde Görev Yapan Hekimlerimiz

Copyright © 2017