Yrd. Doç. Dr. M.Üner KARACAOĞLU

  Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum
  Mezun Olduğu Okul:

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981-1987

  Uzmanlık:

  Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1987-1992

  Deneyimleri:

  Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1992-1994
  Sülemaniye Doğumevi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1994-2001
  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2001-2003
  Özel Hastaneler 2003-2010
  Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2010-2016
  Özel Güngören Hastanesi (2016 -)

  İlgi Duyduğu Tibbi Alanlar:

  İdrar Kaçırma ve Pelvik Rekonstrüksiyon ameliyatları
  Laparoskopik kist ve rahim ameliyatları
  Histroskopik polip-miyom ve septum rezeksiyonu
  Kozmetik Genital Cerrahi
  İnfertilite
  Yüksek riskli gebelikler

  Üye Olduğu Dernekler:

  İstanbul Tabip Odası
  Türk Obstetri ve Jinekoloji Derneği
  Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüksiyon Cerrahi Derneği
  Reproductive Endocrinology and Infertility Association
  Avrupa Jinekoloji Onkoloji Derneği

Copyright © 2017