Göğüs Hastalıkları

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Ülkemizde önemli bir sorun olan tüberküloz hastalığının yanında, alerjik solunum yolu hastalıkları, astım, kronik bronşit gibi sigara ile ilişkili akciğer hastalıkları, akciğer zarının (plevra) hastalıkları, akciğer kanseri, solunum yetmezliği, akciğer enfeksiyonları, çevresel ve mesleki akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisine yönelik akademik faaliyetler yapılmakta ayrıca, hastaların takibinde yataklı servis ve poliklinik hizmeti verilmektedir.

 

Merkezimizde uygulanan tanısal işlemler şunlardır:

Solunum fonksiyon testleri

Allerji cilt testleri

Ayakta ya da yatarak hastalarımızın tanı ve tedavisinde gerekli olan solunum fonksiyon testleri, allerji testlerinin yanında radyoloji bölümüyle de işbirliği yapılarak röntgen, tomografi ve ultrason hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

 

AKCİĞER KANSERİ

Akciğer kanseri normal akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan bir hastalıktır. Akciğerde bu kontrolsüz çoğalma sonucunda değişen boyutlarda kitleler oluşarak, hem çevre dokulara hem de hastalığın daha ileri aşamalarında uzak organlara (sıklıkla karaciğer, kemik, beyin) yayılarak hasara neden olur.

 

Akciğer kanseri için risk faktörleri nelerdir?

 • Sigara
 • Pasif sigara dumanı maruziyeti
 • Fibröz mineral (asbest-erionit) maruziyeti
 • Radon gazı
 • Ailesel yatkınlık belirtileri
 • Öksürük
 • Öksürükle ağızdan kan gelmesi
 • Nefes darlığı
 • Bazen hırıltılı nefes alıp verme
 • Geçmeyen göğüs ve kol ağrısı
 • Ses kısıklığı
 • Tekrarlayan-iyileşmesi geciken akciğer enfeksiyonları
 • Boyunda-yüzde şişlik
 • İştahsızlık
 • Kilo kaybı
 • Yorgunluk
 • Öykü
 • Görüntüleme yöntemleri
 • Akciğer grafisi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme

Bölümde Görev Yapan Hekimlerimiz

Copyright © 2017