Erişkin Yoğun Bakım

ÖZEL GÜNGÖREN HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNITESİ

Yoğun Bakım Ünitemizde uzman doktor kadromuz ve deneyimli yoğun bakım hemşirelerimiz 24 saat hizmet vermektedir. Hastanemiz Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi 22 yataklı olup, her yatağın başında Mekanik Ventilatörler, hasta takip monitörleri, infüzyon pompaları ve diğer gerekli araç gereçler ile donatılmıştır. Ayrıca Yoğun Bakım Ünitemizdeki Hemodiyaliz ve Hemodiyafiltrasyon Cihazı ile ani gelişen böbrek yetmezlikleri veya kronik diyalize giren hastalar için ”yoğun bakim ünitesine ihtiyaç duyulması halinde” kullanıma hazır olarak bulunmaktadır. Yoğun bakim ünitesinde yatan hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir.Yoğun Bakım Ünitesi akut hastalık, cerrahi girişim veya diğer sebeplerle bir veya birden fazla organın  geçici veya kalıcı olarak yetersizliğe girmesi nedeniyle vücudun aksamış olan fonksiyonlarının; neden olan hastalık ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesi ve bu süreç içinde hastanın hayatta kalmasına yönelik tedavi ve bakımları kapsayan, özellikle yapay solunum cihazı (Mekanik Ventilatör) başta olmak üzere destekleyici ve tedavi edici cihazları kullanan, üst düzey bilgi gerektiren kadrosunda yetişmiş hekim, hemşire ve teknisyenlerin yer aldığı servis olarak tanımlanır.

Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesinde 22 yatağın her birine, yatak başında (hastanın herhangi bir birime transportuna gerek kalmadan) Hemodiyaliz, Hemoperfüzyon ve Hemodiafiltrasyon hizmeti verilebilmektedir. Kritik hastaların kabul edildiği Yoğun Bakım Ünitemizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir. Hastanemiz yoğun bakım kabul kriterlerine uygun hastaların yatırıldığı ünitemize genellikle şu grup hastalar kabul edilmektedir:

  • Ani kalp ve solunum durmaları
  • Her türlü şoktaki hastalar
  • Büyük ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastalar
  • Beyin kanaması geçiren hastalar
  • Ani felç geçiren hastalar (İskemik veya Hemorajik SVH)
  • Akut solunum yetersizlikleri, (Akciğer travması, akciğer ödemi, Boğulma vb.)
  • Kronik solunum yetersizlikleri (KOAH, Restriktif tipte Akciğer Hastalıkları vb.)
  • Sistemik hastalıklara bağlı solunum yetmezliği (Kalp Yetmezliği, Karaciğer Yetmezliği vb.)
  • Ağır metabolik bozukluklar ve Asit- Baz dengesizlikleri
  • Ciddi enfeksiyonu olan hastalar
  • Hayati fonksiyonları bozan veya bozması beklenen her türlü zehirlenmeler
  • Genel vücut travması (kafa, göğüs, karın ve ekstremite travmaları gibi)
  • Sinir-Kas Sistemi hastalığı olan hastalar (Myasteni, ALS gibi)
  • Diyabetik komalar,
 • Acil diyaliz gerektiren ani böbrek yetmezliklerinde
 • Solunum yetmezliğinin eşlik ettiği Kronik Böbrek Yetmezlikleri
 • Gebelik zehirlenmeleri (Pre-eklamsi, Eklampsi, HELLP Sendromu gibi)
 • Tedavisi mümkün olmadığı bilinen bir hastalığın terminal safhasında bulunan ve normal servise kabulü amaca uygun düşmeyen hastalar

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZ SGK İLE ANLAŞMALIDIR.

Özel Güngören Hastanesi (GungorenHospital) is located in Güngören, European side of İstanbul City.  Our 22-bed Critical Care Unit, we admit the critically ill patients, and in our CCU we can also perform Hemodialysis, Hemoperfusion and Hemodiafiltration.

Copyright © 2017