Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları birimi erişkin kişilerde, vücudumuzun herhangi bir bölgesinde bakteri, virüs ve parazitlerin yol açtığı hastalıklarla ilgilenmektedir.

Hepatit C virusu, Hepatit B virusu, menenjit, idrar yolu enfeksiyonları, ishaller gibi çok geniş bir hastalık gurubu enfeksiyon hastalıklarının alanına girmektedir.

Hastanemizin Enfeksiyon Hastalıkları biriminde Hepatit C virusu, Hepatit B virusu başta olmakla enfeksiyon hastalıklarının tedavisi yapılmakta.

Hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, izlemek, bu enfeksiyonları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapılmakta; hasta, hasta yakınları ve ilgili personele bu konuda eğitimler verilmektedir. Enfeksiyon kontrol çalışmalarında antibiyotiklerin bilinçli, uygun ve etkin kullanılması da ayrı bir yer tutmaktadır.

Hepatit C Hastalığı

Dünya genelinde tahmini 71 milyon Hepatit C hastası mevcut. Ülkemizde 400.000 civarında Hepatit C hastası olduğu tahmin edilmekte.

Hepatit C Hastalığı Nedir ?

Hepatit C, karaciğer hasarı ve karaciğer sirozuna neden olan virusa bağlı bir hastalıktır.

Hepatit C Hastalığı Nasıl Bulaşır ?

Hepatit C hastalığının yayılması genelde Hepatit C virusu bulaşmış kan ve kan ürünleri aracılığıyla olmaktadır. Hepatit C virusu diğer vücut sıvılarıyla (tükürük, idrar…), cinsel yolla ve anneden bebeğe geçmekle de bulaşabilir.

Hepatit C Hastalığı Olan İnsanı Bekleyen Olaylar Nelerdir ?

Hepatit C hastalığın geç evrelerine kadar sessiz kalabilmesi veya yorgunluk, halsizlik, hazımsızlık gibi birçok hastalıkta görülebilecek önemsiz belirtiler gösterebilmesi nedeniyle hastalığı başlangıç döneminde yakalamak çok zordur. Hepatit C hastalığı diğer hepatitlerden farklı olarak çoğunlukla sarılık da yapmaz. Bu nedenle hastalığı tanımak çok zordur. Akut Hepatit C hastalığı geçirenlerin yüzde 75-85’inde hastalık kronikleşir. Kronik Hepatit C hastalığı geçirenlerin yarısında ilerleyici bir seyir görülerek siroz gelişebilir. Siroz gelişen hastalarda da karaciğer kanseri ortaya çıkabilmektedir.

Hepatit C Hastalığı Tedavisi ?

Heptat C hastalığı son yıllarda geliştirilen güncel ilaçlarla yüde 100’e yakın oranlarda tedavi edilebilen hastalıktır.

Hastanemizde Hepatit C Hastalığı Tedavisinde

İğne yoluyla uygulanan

Tedavi süresi uzun

Yan etkileri sık

Tamamen tedavi olma şansı düşük olan

interferon tedavisi uygulanmamakta.

Hastanemizde Hepatit C Hastalığı Olan Hastalar

Son yıllarda geliştirilen

Yan etkileri daha az olan

Daha iyi tolere edilen

Tedavi süresini 8-12 haftaya kadar kısaltan

Daha önce uygulanan tedavilere yanıt alınmamış hastalara da etkili

yeni ilaçlarla yüzde 100’e yakın oranlarda tedavi edilir.

Hepatit B Hastalığı

Dünya genelinde tahmini 400 milyon Hepatit B hastası mevcut. Ülkemizde 3.5 milyon civarında Hepatit B hastası olduğu tahmin edilmekte. Özellikle güney avrupa, doğu ve uzak doğuda görülme sıklığı oldukça fazla bir hastalıktır.

Hepatit B Hastalığı Nedir ?

Hepatit B hastalığı, aynı adla anılan (hepatit B virüsü) virüse bağlı olarak karaciğerde gelişen olayların adıdır.

Hepatit B Hastalığı Nasıl Bulaşır ?

Hepatit B virusu kan ve kan ürünleri ile bulaşır Ayrıca, virus hepatit B’li hastanın vücut sıvılarında da (tükürük, idrar…) bulunabilir. Bulaşma, virusun bir şekilde sağlam insanın kanına karışması ile olur. Dolayısıyla virusu taşıyan sıvının (kan veya diğer vücut sıvıları) kişideki bir yara ile temas etmesi gereklidir. Hastalık oral yol ile, yani bulaşık maddelerin (yiyecek içecek) ağızdan alınması ile bulaşmaz.

Hepatit B Hastalığı Olan İnsanı Bekleyen Olaylar Nelerdir ?

Hepatit B virus bulaşan insanların büyük çoğunluğunda ağırlığı değişen hastalık gelişir. Bir kısmı hastalığı fark etmeden olayı ayakta geçirir, bir kısmında nezle grip gibi hafif rahatsızlıklar olur, bir kısmı ise halsizlik sarılık (göz akları ve cildin sarı renk alması) gibi ağır hastalık bulguları ile yatak istirahati veya hastane bakımı gerektirir. Ancak erişkin hastaların yaklaşık %10’unda bağışıklık gelişmez ve olay kronik (uzun süreli ve ilerleyici) hepatit haline döner. Böyle kişilerde karaciğerde hasar ilerler ve sonunda yıllar içinde siroz veya karaciğer kanseri gelişebilir.

Hepatit B Hastalığının Tedavisi ?

Hepatit B hastalığı tek tabletlik ilaçlarla, tedavi süresi belli olmamakla birlikte baskılanabilir ve kontrol edilebilir bir noktaya gelmiştir.

Bölümde Görev Yapan Hekimlerimiz

Copyright © 2017