Beyin Cerrahisi ( Nöroşirürji )

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)

Beyin ve sinir cerrahisi, merkezi ve periferik sinir sistemi bozukluklarının teşhis ve tedavisinin gerçekleştirildiği cerrahi bir uzmanlık alanıdır. Beyin ve sinir hastalıkları bölümü nörocerrahi ya da nöroşirurji olarak da adlandırılmaktadır.

Nöroşirurji bölümü; Nöroloji, Nöroradyoloji, Nöroanestezi ve Psikiyatri alanlarında, konusunda uzman hekimlerle iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

Nöroşirurji, Nöroloji ve Nöroradyoloji Bölümleri ile koordineli çalışarak nörolojik hastalıkların (epilepsi, damar tıkanıklığına bağlı inme-felç, titreme, yüz felci ve ağrısı, beyin kanamaları) ortak tanı ve teşhis ve tedavisini gerçekleştirilmektedir.

Her türlü nörolojik ağrı, geçmeyen ağrı, spastisite gibi durumlarda, Nöroşirurji ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü birlikte çalışarak ağrı tedavisi uygulanabilmektedir.

Nöroşirurji bölümünde gerçekleştirilen müdahaleler şu şekildedir:

 

Beyin ve Omuriliğin Damar Hastalıkları: Anevrizma, arteriovenöz malformasyon ve kavernoma ameliyatları, endarterektomi, intraserebral hematomlar, vasküler anastomozlar, spinal avm’ler.

 

Disk Hastalıkları ve Dejeneratif Omurga Hastalıkları: Servikal, lomber ve torasik diskektomiler, vertebrektomi, laminektomi, omurga stabilizasyon (instrumentasyon) ameliyatları.

 

Nöroendoskopi ve Hidrosefali Tedavisi: Şant ameliyatları ve nöroendoskopik girişimler, third ventriculostomy, araknoid kistlerin fenestrayonu.

 

Nöroonkoloji:Her çeşit beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi, meningiomalar, glial tümörler, serebellopontin köşe tümörleri, hipofiz tümörleri, beyin sapı, pineal bölge, posterior fossa tümörleri, kafa kaidesi tümörleri, ekstramedüller veya intramedüller spinal tümörler. Kalvaryum lezyonları ve kranioplasti ameliyatları, kraniofasiyal cerrahi, kraniosinostoz ve şekillendirme ameliyatları.

 

Periferik Sinir Cerrahisi: Periferik sinir anastomozları, tamirleri, sinir tuzak sendromları cerrahisi.

 

Travmalar:Çökme kırıkları, epidural ve subdural hematomlar, kafa kaidesi tamirleri, omurga kırıkları ve stabilizasyonu, omurilik basısında acil cerrahi müdahaleler.

Sıklıkla karşılaşılan rahatsızlıklardan bel  fıtığı ameliyatlarında, mikrodiskektomi yöntemi kullanılması sonucu hasta bir günde hastaneden çıkmakta ve  normal aktivitelerine kısa sürede başlayabilmektedir.

Radyoloji bölümünde BT, MR gibi görüntüleme cihazları ve tam donanımlı ameliyathane ve pek çok modern nöroşirurji aleti, ameliyat mikroskobu, mikroşirürji aletleri vb donanımlar ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Nöroşirurji hastalarının bir kısmı ise diğer branş hekimleri ile birlikte ortak tedavi edilmektedir.

 • Nöro-onkolojik cerrahi

  • Beyin tümörleri
   • Glial tümörler
   • Meningiomalar
   • Hipofiz bezi tümörleri
   • Metastatik beyin tümörleri
   • Kafa kaidesi tümörleri
   • Pontoserebellar köşe tümörleri
   • Pineal tümörler
   • Ventrikül içi tümörler
 • Omurga hastalıkları cerrahisi

  • Servikal, torakal ve lomber disk cerrahisi (endoskopik/mikrocerrahi)
  • Servikal, torakal ve lomber omurga kırıkları
  • Omurga ve omurilik tümörleri
  • Skolyoz
  • Dejeneratif omurga hastalıkları
 • Periferik sinir hastalıkları cerrahisi

  • Periferik sinir tümörleri
  • Tuzak nöropatileri
   • Karpal tünel sendromu
   • Ulnar oluk sendromu
   • Tarsal tünel sendromu
 • Fonksiyonel nöroşirürji ve ağrı cerrahisi

  • Epiduroskopik girişimler
 • Hidrosefali ameliyatları

  • Endoskopik 3. ventrikülostomi
  • VP şant ameliyatları
  • LP şant ameliyatları
 • Gelişim anomalileri

  • Meningomyelosel
  • Tethered cord sendromu
  • Araknoid kist
 • Kranyosinostoz ameliyatları

 • Chiari malformasyonu

 • Kafa travmaları

 • Subdural hematomlar

 • İntraserebral hematomlar

Bölümde Görev Yapan Hekimlerimiz

Copyright © 2017